myMix Control

myMix Control

Ovládacía konfigurační software pro myMix Systémy

myMixCONTROL je softwarový nástroj pro inženýry, kteří  pracují s většími myMix systémy.

MyMix řídící software je webové rozhraní prohlížeče v  počítači myMix PLUG.Jakmile je myMix PLUG ve stejné síti jako zařízení myMix, je do této sítě umožněn přístup z jakéhokoliv zařízení, které běží pod  webovým prohlížečem. Pomocí tohoto zařízení lze ovládat každou jednotku. MyMix PLUG slouží jako webový server a přenáší všechna data na uživatelské rozhraní a  na myMix zařízení.

Interní systém nastavuje všechny parametry jako myMix  profily, preference a IEX16konfigurace. Mohou být uloženy jako projekt na vnější jednotky (například USBflash s myMix Plug) nebo místní paměti.

Pokud dojde k opětnému nahrání konfigurace do systému,  myMix Control zkontroluje všechny jednotlivé jednotky a poskytne zpětnou vazbu  o zařízeních, která nebyla nalezena nebo jsou nová v systému.

U každého zařízení v síti  může být editován jednotlivý parametr, stejně jako může být proveden přenos mezi  myMix zařízeními, např. přenos jednotlivých profilů, nebokompletního nastavení  zařízení. Profily lze globálně změnit opětným vyvoláním scény (recall) v mnoha náročných situacích. Zamknutí menu umožňuje samostatně uzamykat parametry  jednotlivých myMix zařízení a zabránit tak  uživateli v přístupu na nechtěné funkce.